Teksten fra KFS' logo
Fire regioner, 6 konsulenter og 6 volontører – sådan ser vores nye KFS-kort ud
Den store nyhed er, at vi øger antallet af volontører markant, og at vi fremover vil arbejde med volontørteams. Som et led i at skabe balance i økonomien, har det dog også være nødvendigt at nedlægge ’Vest- og Sønderjylland’ som selvstændigt KFS-område. Alt det skriver vi mere om nedenfor. Og på mandag præsenterer vi det næste (og sidste) nye tiltag i denne omgang.
  Fire regioner, 6 konsulenter og 6 volontører – sådan ser vores nye KFS-kort ud
6. marts 2024

Som vores generalsekretær og bestyrelsesformand fortæller om her, så arbejder vi i disse dage med at gentænke og omstrukturere dele af vores samlede arbejde ud fra en overordnet retning, der hedder, at vi:

1)      Vil være mere for alle KFS’ere

2)     Vil sikre, at KFS’ økonomi kommer i balance indenfor de næste år. 

Men hvad betyder det så?

Flere volontører – nu i teams

Et af de konkrete tiltag, vi har glædet os til at præsentere, er, at vi fra næste skoleår øger antallet af volontørstillinger til seks, og at disse fremover skal arbejde i teams med base i Aalborg, Odense og København.

Opgaverne bliver fortsat at vandre med KFS’ere på gymnasier i Danmark, være med til at gøre Jesus kendt gennem bl.a. religionstimer og opmuntre KFS’ere i både at ’kende Jesus’ og ’gøre Jesus kendt’.

Vi ser et stort potentiale i at have vores volontører ansat i teams, fordi det giver større mulighed for at dele oplevelser med hinanden, samarbejde om konkrete opgaver og mere fleksibilitet i at tilrettelægge arbejdet, så hver volontør får mulighed for at udnytte de styrker, evner og interesser, de bringer med sig.

At vi ansætter flere volontører, er en satsning, der bl.a. skal være med til at bære det arbejde videre, som vores LTC’ere i mange år har løftet gennem teamperioderne. Samtidig tror vi også på, at vi med flere volontører, der ikke ’kun’ er til stede for KFS’erne i kortere perioder, også får mulighed for at følge, vejlede og udruste flere KFS’ere – og ikke mindst KFS-ledere – i deres personlige vandring med Jesus og i det store arbejde, de står for rundt omkring i deres fællesskaber.

 

Øget fokus på undervisning, oplæring og sparring

Vores arbejde med volontører har i de seneste mange år været præget af, at vi altid har haft en eller flere LTC’ere på holdet, som kunne bære både undervisning og ikke mindst erfaringerne fra teamperioder med ind i arbejdet for KFS og ind i volontørflokken. 

Den mulighed har vi ikke længere, hvilket også betyder, at vi fremover vil arbejde endnu mere med at oplære og følge volontørerne undervejs, så de har den udrustning og løbende vejledning, der skal til, for at de kan trives og vokse i deres opgaver.

Vi ved fra vores tidligere volontører, at det at bruge et år i KFS som volontør er både modnende, sjovt, udfordrende, lærerigt og virkelig spændende. Derfor glæder vi os også over, at vi nu kan tilbyde den mulighed til flere KFS’ere – og at vi også kan supplere deres tid i KFS med endnu mere udrustning, undervisning og sparring undervejs. 

Allerede nu har vi fundet tre af de seks volontører, vi sigter efter at ansætte i det kommende skoleår. Dem glæder os til at præsentere for jer i morgen, torsdag. De tre stillinger, vi har tilbage, kan du finde her. 

Flere hænder – men et KFS-område mindre

I de seneste seks år har der været ansat en KFS-konsulent med ansvar for arbejdet i Vest- og Sønderjylland. Det har været et godt løft af arbejdet i dette område, som vi har været meget taknemmelige for at kunne prioritere.

Men lige nu står KFS også et sted, hvor der ikke er balance i økonomien, som Per Ladekjær og Jakob Højlund også har redegjort for i ovennævnte artikel. Den balance skal genoprettes, hvis KFS skal være en sund organisation – også i mange år fremover. 

Det betyder, at KFS’ bestyrelse i forbindelse med omstruktureringen af vores samlede arbejde også har vurderet, at det ikke er økonomisk ansvarligt på længere sigt at have en selvstændig konsulent tilknyttet arbejdet i Vest- og Sønderjylland. 

Men vi vil gerne garantere, at vi hverken kommer til at glemme eller nedprioritere arbejdet i denne landsdel – det vil fremover blive varetaget af vores gode konsulenter og deres volontører i de omkringliggende områder. Det nye KFS-kort kan du se nedenfor.

Samlet set kommer vi med det øgede antal af volontører også til at have flere ansatte fra næste skoleår, der kan vandre med KFS’erne i deres hverdag. Hvilket vi glæder os meget over! Sammen med de andre tiltag, vi arbejder med, og som vi glæder os til at præsentere på mandag, tror vi på, at vi stadig kan være mere for alle KFS’ere – også selvom KFS-kortet kommer til at se anderledes ud.

Fire regioner og seks konsulenter

I forlængelse af, at vi nedlægger ’Vest- og Sønderjylland’ som selvstændigt område, har ledelsen i KFS arbejdet med KFS-områderne og den måde, vi har fordelt disse hos vores KFS-konsulenter.

Fremover kommer vi derfor til at have fire KFS-områder: Nord- og Vestjylland, Østjylland, Fyn og Sydjylland samt Østdanmark. I hver af disse regioner vil der – ligesom hidtil – være tilknyttet KFS-medarbejdere, der har et særligt ansvar for arbejdet i området.

Mathias Schultz Laursen er fremover ansvarlig for gymnasie- og studenterarbejdet i Nord- og Vestjylland. Til at understøtte arbejdet blandt gymnasie-KFS’ere vil der fra næste skoleår være ansat to volontører i området.   

Anders Kildahl Keseler er fremover ansvarlig for gymnasie- og studenterarbejdet i Østjylland.

Henriette Engberg Vinkel er fremover ansvarlig for gymnasie- og studenterarbejdet på Fyn og i Sydjylland. Til at understøtte arbejdet blandt gymnasie-KFS’ere vil der fra næste skoleår være ansat to volontører i området.

I Østdanmark er Kristina Eskildsen fortsat ansvarlig for arbejdet blandt gymnasie-KFS’ere, ligesom Lars Boje Sønderby Jensen også fortsat er ansvarlig for arbejdet blandt studerende og ansvarshavende redaktør for Til Tro. Til at understøtte arbejdet blandt gymnasie-KFS’ere vil der fra næste skoleår være ansat to volontører i området.   

Derudover er David Rejkjær Knudsen ansat i en 40% stilling som KFS-konsulent med særligt fokus på internationale studerende. 

Bed med for KFS

Bed meget gerne med for, at Gud må sende volontører til KFS, og at denne nye satsning må blive til gavn, til glæde og til tro for KFS’ere og ikke mindst de unge, som vælger at give et år til Guds riges arbejde.

Bed også meget gerne med for KFS-ansatte og KFS’ere, og at vi i de mange forandringer, vi står i, må blive velsignet med visdom, kærlighed og tålmodighed.