Teksten fra KFS' logo

KFS søger ressourcekonsulent til det nationale KFS-arbejde

Længes du efter at se studerende kende Jesus og gøre Jesus kendt blandt deres medstuderende? Vil du være med til at udruste kristne studerende til at engagere sig i studieverden, kirke og samfund til Jesu ære?

Fra 1. august 2024 søger KFS en ressourcekonsulent med arbejdsbase i Ødsted (Aarhus, 2025), som skal producere digitale ressourcer til KFS’erne, der kan bidrage til bibelfordybelse, evangelisation og udvikling af KFS’ aktiviteter på studiestederne. Stillingen er en projektstilling på fuld tid for en fireårig periode.

Arbejdsopgaver

Din primære arbejdsopgave er udarbejdelse og eksekvering af KFS’ digitale strategi. Du bliver ansvarlig for produktion af – primært digitale – ressourcer til studerende og gymnasieelever i hele Danmark. Du kommer til at samarbejde med KFS’ øvrige ansatte om idéudvikling og produktion, og du kommer til at etablere netværk af frivillige til hjælp i ressourceudviklingen.

Du vil også (ligesom KFS' øvrige konsulenter) få tildelt landsdækkende opgaver. Det kan være opgaver på vores landslejre eller som medlem af nogle af KFS' landsdækkende udvalg. Efter interesse og ønske vil der i mindre omfang blive mulighed for at deltage i konferencer og efteruddannelse på europæisk plan.

Din profil

Du skal være luthersk kristen og medlem af et menighedsfælleskab. Desuden forestiller vi os, at du har en relevant videregående uddannelse evt. suppleret med et bibelskoleophold. Stillingens indhold kan i nogen grad tilrettelægges efter dine evner og nådegaver.

Vi forestiller os, at nogle af følgende karakteristika kendetegner dig: leder, inspirator, teologisk forståelse, organisator/koordinator, innovativ, iværksætter, samfundsanalytisk.

Derudover forventer vi, at du har kompetencer og erfaring indenfor et eller flere af disse områder:

- SoMe

- Podcast

- Videoproduktion

- Layout og grafik

- Redaktionelt arbejde

Kompetencer og erfaring inden for studenterarbejde og kirkeligt arbejde vil også blive vægtlagt.

KFS' profil

KFS er en studenterbevægelse, hvis mission er, at studerende på gymnasiale og videregående uddannelser må kende Jesus og gøre Jesus kendt blandt deres medstuderende. Vi ønsker, at studerende forvandles af evangeliet og engagerer sig i studieverden, kirke og samfund til Kristi ære, og vi vil opmuntre og udruste dem til dette gennem forkyndelse, undervisning, fællesskab, medvandring og praktiske ressourcer – herunder også digitalt. 

KFS bygger på et luthersk bekendelses- og værdigrundlag med Jesus, nåden, Bibelen og troen som centrale fokuspunkter. Med det udgangspunkt ønsker vi at invitere kristne fra alle konfessioner til at tage del i vores studiestedsarbejde og deltage i vores lejre. Vi er også aktiv medspiller i studentermission i Europa og resten af verden gennem medlemskab af IFES (International Fellowship of Evangelical Students).

Vi tilbyder

Vi tilbyder en tjeneste for og med studerende, som er kendetegnet ved masser af kompetent med- og modspil fra frivillige og kolleger. Til støtte for din personlige og åndelige modning, udvikling og udrustning tilbyder vi kollegialt fællesskab med KFS' ca. 24 ansatte og rammer for egne studier og efteruddannelse.

Stillingen aflønnes efter KFS' lønpolitik, som kan rekvireres ved henvendelse til sekretariatsleder, Frederik Hauge,  frederik@kfs.dk. Du får arbejdsbase på KFS’ sekretariat i Ødsted (Aarhus, 2025). Der må påregnes aften- og weekendarbejde.

Ansøgning

Yderligere oplysninger om stillingen fås ved henvendelse til generalsekretær Jakob Højlund, mobil 42 25 66 02 eller e-mail:  jakob@kfs.dk

Ansøgningsfrist: 26. april 2024

Ansættelsessamtaler afholdes d. 1.-2. maj 2024

Ansøgning, cv, dokumentation for højest afsluttede uddannelse samt eventuelle udtalelser sendes via mail som ét samlet pdf-dokument til generalsekretær Jakob Højlund:  jakob@kfs.dk.