Teksten fra KFS' logo

Proklama er et træningsforløb, som vi (Kristeligt Forbund for Studerende) udbyder i universitetsevangelisation. Formålet er at inspirere og opøve kristne studerende til at formidle evangeliet forståeligt, relevant og tidssvarende til deres medstuderende.

Helt konkret er Proklama et forløb, hvor du får træning og vejledning i at udvikle og afholde et oplæg, som formidler evangeliets sandhed, skønhed og relevans med universitetsstuderende som tydelig målgruppe.

Forløbet består af 3 samlinger i efteråret, hvor vi sammen udvikler, fremstiller og afholder vores oplæg + en weekendsamling i foråret. I mellem samlingerne skal der afsættes tid til at udvikle oplægget.

Hvem er det for?

Proklama er for dig, der har erfaring med formidling, og som ønsker at afprøve dig selv i en ny rolle. Du er studerende og har mod på og lyst til at fremstille et oplæg i et forløb sammen med andre.

Håbet er at skabe et mindre fællesskab, hvori vi sammen kan forbedre hinandens idéer og oplæg og øve os i at svare på spørgsmål og indvendinger.

Du bestemmer selv emnet for dit oplæg, som for eksempel kan tage udgangspunkt i en indvending mod den kristne tro eller refleksioner med udgangspunkt i din egen faglighed. Det er gratis og uforpligtende, og der vil senere være mulighed for at afholde sit oplæg til en af KFS’ eventuger.

Tid + sted

Forløbet er ledt af KFS-sekretær Anders Kildahl Keseler & Lars Boje Sønderby Jensen og afholdes, så vidt det er muligt, i henholdsvis Aarhus og København. Forløbene forventes at starte op i slut september.

Datoer for lørdagsmøder og weekendtur fastlægges efterfølgende efter flertallets ønsker.

Hør mere

Kontakt os på proklama@kfs.dk eller læs mere i henholdsvis Facebookgrupperne ”KFS Proklama Aarhus” og ”KFS Proklama København”.

Indhold

Indføring i universitetsevangelisation.

Vejledning og ideudvikling til dit oplæg.

Praktisk øvelse i at holde oplæg.

Praktisk øvelse i Q/A

Program

1. samling. Introduktion + idéudvikling.

2. samling. Fremlæggelse af skitse til oplæg.

3. samling. Afholdelse af oplæg + feedback

4. samling. Weekendtur med træning af oplæg, Q/A + feedback