Teksten fra KFS' logo

KFS' Økonomi

Hvor får KFS egentlig sine penge fra, og hvad bruger vi dem på? Gaver (indtægter) og lønninger (udgifter). Så kort kan det siges, men vil du gerne vide lidt mere, så skriver vi lidt om økonomien her, hvor du også finder KFS' årsrapport for 2022 og budgettet for 2023, godkendt på KFS' generalforsamling den 2. april.

Indtægter

For KFS er den største indtægtskilde uden tvivl gaver, hvilket også var tilfældet i 2022. De faste gaveaftaler i form af gavebreve og fastgiveraftaler udgjorde i 2022 ca. 50% af KFS’ samlede indtægter, og sammen med enkeltstående gaver i form af for eksempel kollekter udgør gaver ca. 60% af KFS’ samlede indtægter.

I de senere år er en væsentlig del af KFS’ indtægter også kommet fra det årlige driftstilskud fra Dansk Ungdoms Fællesråd som også i 2022 udgjorde omkring 20% af de samlede indtægter. Det er et tilskud, der udregnes på baggrund af antallet af medlemmer i KFS under 30 år.

Som det har været tilfældet i de senere år var ‘fondsstøtte og samarbejdsaftaler’ også i 2022 en væsentlig del af KFS’ indtægter. Det er en kategori, der bl.a. udgøres af støtte til målrettede projekter som for eksempel opstart af KFS’ arbejde på Grønland og tilskud til, at vi kan have en sekretær, der arbejder med internationale studerende.

Udgifter

Mennesker er det vigtigste redskab i KFS’ arbejde. Mennesker, der bringer Bibelens budskab til studerende, og som hjælper og opmuntrer kristne studerende i troen. Derfor er løn den største udgiftspost i KFS. Lige under 20 KFS-ansatte arbejder i direkte kontakt med de studerende, og 10 andre arbejder med på samme sag enten ved at undervise på LTC eller stå for administrative opgaver.

KFS videreformidler også 6% af gaveindtægterne fra det foregående år til det internationale studenterarbejde gennem IFES og de samarbejdsprojekter, vi konkret støtter i det internationale studenterarbejde.

Du kan se flere detaljer om KFS’ økonomi i årsrapporten fra 2022, som du kan downloade nederst her på siden, ligesom budgettet for 2023 også er tilgængeligt.

Årsrapport 2022 og budget for 2023 er godkendt søndag d.2. april 2023 af KFS’ generalforsamling.