Teksten fra KFS' logo
Stor succes i Aarhus med 'Samtaler om...'
I tre år har de ventet på at kunne stable 'Samtaler om...' på benene i Aarhus KFS, men i slutningen af marts lykkedes det endelig at afholde en udadrettet eventuge i Aarhus igen. Det blev til tre dage fyldt med gode snakke om tro, liv og eksistens mellem studerende på tværs af overbevisninger og holdninger. Camilla Laursen fortæller mere om 'Samtaler om...' her.
Stor succes i Aarhus med 'Samtaler om...'
17. juni 2022

Hvordan skaber man det bedste rum for gode samtaler om eksistentielle og store emner? Det har vi grundet Corona haft tre år til at tumle med, og i marts fik vi i Aarhus KFS endelig lov til at holde vores udadrettede eventuge i Aarhus under det nye navn ’Samtaler om…’. For det er netop vores mål med ugen at give anledning til gode samtaler mellem studerende på tværs af studier, overbevisninger og holdninger. Helt i tråd med KFS’s slogan ’plads til mening’.

Årets hovedtemaer var frihed, ligeværd og Gud, og foruden skarpe oplæg om emnerne, fik vi i år flere sanser i spil. Den ene aften var der hængt både realistiske, bizarre og udfordrende billeder op af Jesus, som gav et nyt indspark til snak om social uretfærdighed og mislykket ligeværd i kirkens historie. Ved vores bord oplevede jeg dette give plads til at lufte frustrationer om f.eks. kvindesyn i kristne kredse, som kan provokere både i og uden for de miljøer. Samtidig kunne vi snakke om, at Gud i Bibelen netop beskriver menneskers ligeværd uafhængigt af køn, etnicitet eller hvilke andre kategorier, vi kan finde på at forskelsbehandle ud fra. En anden aften fik vi besøg af Kloster, som spillede salmer over Simon Grotians digte for os.

Indslaget kombineret med Leif Andersens oplæg om Gud var tiltænkt at minde os om, at Gud er mere end vi kan snakke os frem til. Musikken fik mig til at føle frem for tænke. Det er mit håb, at de der deltog i ugens arrangementer lige præcis fik nye perspektiver til tankerne, men også at de oplevede at føle og sanse Gud på en ny måde. Vi ønsker som kristne at gøre Jesus kendt af flere mennesker. Ikke kun ved at beskrive og forsvare vores tro, men ved at vise og dele den.

Foruden aftenarrangementerne havde vi også to lunchbars i universitetets kantiner, hvor vi serverede sandwich og havde kortere oplæg og samtaler om emnerne ’Håb og håbløshed’ og ’Livet efter efterlivet’. Om det så var gratis frokost eller oplæggene, der lokkede folk til, var det stadig nogle givende frokostpauser med mange besøgende, gode tilbagemeldinger og ikke mindst en masse snak ved bordene.

Sidst men ikke mindst var det en uge med et stærkt fællesskab i Aarhus KFS. Vi startede hver dag ud med at spise morgenmad sammen og bede for dagen og for de studerende i Aarhus. Vi sluttede hver dag med at hjælpes om oprydning. Vi hjalp hinanden med det hele, så der opstod en smuk symbiose, hvor nogle hjalp med det praktiske, mens andre sad fordybet i samtaler. Begge dele var nødvendigt for at ugen blev en succes. Og jeg synes virkelig ugen var en succes!

Hvad så nu? Da alle arrangementer var afholdt, samlede vi op på tilbagemeldinger, hvor nogle havde udtrykt interesse for både Uncover-gruppe og at komme med til KFS. Jeg har hørt, at der siden er dannet i hvert fald én Uncover-gruppe, så det er stort hurra!  Med udgangspunkt i tilbagemeldinger og vores egne oplevelser, kan vi forhåbentlig arrangere en mindst lige så god uge næste år, og nu hvor konceptet er introduceret igen, kender både KFS’ere og studievenner lidt mere til det.