Teksten fra KFS' logo
Sarah og Stefan løber med KFS-arbejdet i Fyn og Trekanten
Når KFS-sekretær i Fyn og Trekanten, Henriette E. Vinkel, går på barsel ved udgangen af januar, bliver det Stefan Lumholdt Pedersen og KFS-volontør Sarah Klejnstrup, der deler opgaverne imellem sig. Med baggrund i den vanskelige økonomiske situation KFS står i, har vi valgt ikke at ansætte en fuldtids barselsvikar for Henriette i perioden. Derfor inviterer vi også til ekstra forbøn og ekstra medleven i arbejdet i denne periode!
Sarah og Stefan løber med KFS-arbejdet i Fyn og Trekanten
12. december 2022

Kære KFS’ere og KFS-venner!

Ved udgangen af januar 2023 går KFS-sekretær i Fyn og Trekanten, Henriette E. Vinkel, på barsel. I øjeblikket står KFS i en vanskelig økonomisk situation, hvor vi i indeværende år har haft et budgetteret underskud på over en million kroner, og i det kommende kalenderår ser ind i et underskud på mere end 800.000 kr., hvis ikke vi reagerer. Det betyder også, at vi har valgt ikke at ansætte en fuldtids barselsvikar for Henriette.

I stedet har vi ansat Stefan Lumholdt Pedersen på deltid til at stå for KFS-arbejdet blandt de studerende, mens Sarah Klejnstrup, vores nuværende KFS-volontør, tager sig af gymnasiearbejdet i Fyn og Trekanten.

Vi er rigtig glade for at have Stefan og Sarah til at gå foran indenfor vores to vigtige områder, de studerende og gymnasieeleverne. De har KFS' vision og arbejde på hjerte, og vi glæder os til at følge deres vandring med KFS'erne i den kommende periode

Samtidig er vi også fuldt ud klar over, at dette også betyder, at vi skruer ned for det samlede timetal i en periode sammenlignet med en fuldtids KFS-sekretær og de udfordringer, dette kan give.

Derfor opfordrer vi alle – KFS’ere, potentielle KFS’ere og alle jer, der følger med på sidelinjen – til på en særlig måde at huske på arbejdet i Fyn og Trekanten og til at løfte både KFS'ere og Sarah og Stefan frem i bøn.

Ligesom i alle andre dele af KFS' arbejde gælder det, at ”Hvis ikke Herren bygger huset, arbejder bygmestrene forgæves.” (Sl.127,1)

Så vær med til at bede om, at Herren bygger huset, og at Jesus også i denne periode må blive kendt blandt flere gymnasieelever og studerende i Fyn og Trekanten, og at Gud selv vil bruge og udruste de mennesker, som lige nu står til rådighed!

Vi takker for jeres medleven og forbøn!