Teksten fra KFS' logo
På FEUER var vi sammen om det vigtigste i livet
Hvordan deler vi troen med vores medstuderende? Det sendte KFS i starten af november en lille delegation af KFS’ere til FEUER i Spanien for at blive klogere på. Hvad det er for en størrelse, og hvad de har taget med sig hjem, fortæller Liam mere om her.
På FEUER var vi sammen om det vigtigste i livet
21. november 2023

Af Liam Siebeneicher, stud.jur.

I starten af november var jeg sammen med 6 andre KFS’ere afsted på en europæisk missionskonference ved navn FEUER. Her var vi samlet i Spanien med en masse IFES-medlemmer fra andre europæiske lande (IFES er det internationale KFS).

FEUER står for ‘Fellowship of Evangelists in the Universities of Europe’. Konferencens formål er at bidrage til at udruste nuværende og fremtidige evangelister til at kunne formidle evangeliet offentligt på universiteterne rundt omkring i Europa. Det skete gennem læring, sparring og fællesskab med folk fra mange forskellige lande.

Vi modtog blandt andet undervisning fra erfarne evangelister om mission og trosforsvar – fra det rent teoretiske til, hvordan vi helt konkret deler vores tro og formidler evangeliet i praksis. Jeg fik en klar fornemmelse af at få styrket mit trosforsvar samtidig med, at jeg fik inspiration til, hvordan vi kan få flere til at kende Jesus i Danmark.

Vi havde også hjemmefra forberedt evangeliserende oplæg, som vi skulle fremlægge i smågrupper med folk fra forskellige dele af Europa. Det var en rigtig god oplevelse at arbejde med at formidle troen offentligt – og at kunne gøre det i et trygt miljø, hvor folk med andre erfaringer fra andre kulturer kunne komme med inputs.

Særligt det at møde og være sammen med kristne fra andre europæiske lande var utrolig opbyggende. Der blev blandt andet holdt såkaldte ”mission reports”, hvor forskellige lande fortalte om, hvordan mission så ud i deres land, og hvilke tiltag de havde gjort for at sprede budskabet om Jesus til studerende på universiteterne.

Det var var virkelig rørende at høre fra lande, som var ramt af krig eller undertrykkelse af kristne. Selv når deres land er præget af krig, eller når staten begrænser offentlig mission, fortsætter de frimodigt og fortrøstningsfuldt. Jeg tænkte for mig selv: ”Hvis de kan gøre det, på trods af al modgangen, hvad stopper så mig fra at gøre det?”

FEUER er også det tyske ord for ild – og det var meget passende for konferencen. Fællesskabet var præget af, at folk havde en stor gejst for Jesus og for at dele budskabet. Derfor oplevede jeg også et åbent og varmhjertet fællesskab af kristne, som alle var enormt venlige og indbydende. Jeg endte med både at tale med folk om Bibelen og mission, men også om vores private liv udenfor IFES.

Jeg blev faktisk overrasket over, hvor meget fællesskabet med kristne fra andre lande endte med at betyde for mig. Jeg fik i den grad en oplevelse af et åndeligt netværk i Europa, hvor man både kunne dele bekymringer og erfaringer med hinanden. Her var landegrænser ingen begrænsning for fællesskabet, for vi var trods alt sammen om det vigtigste i livet.

Jeg er meget taknemmelig over at have været med på konferencen. Jeg har lært en hel del om offentlig mission, jeg er blevet opmuntret og styrket, og jeg har mødt et fantastisk fællesskab af kristne i Europa.