Teksten fra KFS' logo
Mindeord over Johannes Nymann Eriksen
Johannes Nymann Eriksen bar KFS' sag i hjertet med bøn, engagement og opbakning. Han var med til det allerførste KFS-møde i 1956 (dengang hed vi Credo) og var gennem årene en ivrig taler i mange KFS-sammenhænge. I starten af december blev han forfremmet til herligheden. Vi bringer her et mindeord skrevet af Flemming Kofod-Svendsen.
Mindeord over Johannes Nymann Eriksen
20. december 2022

Johannes Nymann Eriksen blev født d. 27. marts 1935 i Melby i Nordsjælland. Hans forældre var lærer Hans Nymann Eriksen og hustru Maria Elisabeth Eriksen. Johannes' far var først lærer i Nordsjælland og siden i Nyborg. Johannes voksede op i et hjem præget af bibellæsning, bøn og daglig andagt. I hjemmet blev der holdt både morgen- og aftenandagt, der om morgenen sluttede med Fadervor i kor og om aftenen med den aronitiske velsignelse. Husandagten blev også gennemført, når der var gæster, ganske uanset hvem gæsterne var. Som andagtsbog om morgenen blev brugt Hallesby (Daglig Fornyelse), H.E. Wisløff (Hvil jer lidt), C. Skovgård-Petersen (Livet under nåden) eller Fr. Wisløff og Kai Jensen. Om aftenen læstes et kapitel af Bibelen eller Ordet fra Kristeligt Dagblad. Om søndagen var kirkegang en selvfølge for hele familien. Om eftermiddagen gik familien en længere tur, og så brugte man en time på at synge sammen, både de gamle pietistiske sange og salmer og også folkelige sange fra Højskolesangbogen. Johannes' forældre var aktivt med i det lokale IM. I en årrække havde KFUM-spejderne lokale i familiens kælder, og familiens drenge var spejdere.

Johannes blev student i 1954 i Nyborg og cand.theol. i 1961 fra Københavns Universitet. I 1956 havde de lidt ældre stud.theol.er Niels Ove Rasmussen og Flemming Frøkjær-Jensen taget initiativ til at starte Credo, der senere fik navnet Kristeligt Forbund for Studerende (KFS). Det første møde blev afholdt d. 14. sept. 1956, hvor Johannes deltog og siden sluttede helhjertet op om arbejdet. Man begyndte som en bibelkreds, der skulle mødes hver anden fredag hos N.O. Rasmussen.

Ikke bare som stud.theol., men hele livet var Johannes en varm støtte af KFS. Han bad for KFS og understøttede altid arbejdet økonomisk. Blev Johannes anmodet om at holde et møde i KFS, sagde han altid tjenstvilligt ja til at komme, og han ønskede aldrig at få sine transportudgifter dækket. 

Som sekretær i KFS har jeg medvirket på flere KFS-lejre sammen med Johannes. I KFS indbød vi altid til et bedemøde forud for bibeltimer og forkyndende møder. Engang ville jeg lige hente Johannes, inden vi skulle til bedemøde. Da jeg bankede på Johannes' værelsesdør, og han svarede "kom ind", lå Johannes på knæ ved sin seng og bad for det bedemøde, der snart skulle begynde. Johannes var i sjælden grad en bønnens mand.

Johannes begyndte som hjælpepræst i Herlev d. 23. aug. 1962 og blev ordineret i Københavns domkirke d. 29. aug. 1962. D. 1. aug. 1966 blev han sognepræst ved Vor Frelsers kirke i Odense. Den stilling havde han til sin 70-års fødselsdag i 2005, da han gik på pension.

På mit spørgsmål om hvilke teologer der især havde haft betydning for Johannes, svarede han kort: repræsentanterne for reformortodoksien, der var forløberne for pietismen. Johannes læste især Johann Arndts (1555-1621) Vier Bücher vom wahren Christentum fra 1603-1608, Scrivers (1629-1693) Sjæleskat fra 1675 og Theophilus Grossgebauers (1627-1661) Wächterstimme aus dem verwüsteten Zion fra 1661. Sammen med sin flittige bibellæsning gav disse ledere fra reformortodoksien Johannes god inspiration til at holde bibelmættede og indholdsrige prædikener og bibeltimer.

D. 8. dec. 1973 blev Johannes gift med sygeplejerske Gerda Marie Spørring. De skabte et hjem præget af bibellæsning, bøn og daglig andagt, som Johannes havde mødt i sit hjem. Johannes efterlader sig sin hustru og deres tre børn, to svigerbørn og syv børnebørn.

Ære være Johannes Nymann Eriksens minde.