Teksten fra KFS' logo
LTC lukker ned
På baggrund af en lang og grundig proces har KFS’ bestyrelse truffet den vanskelige og hårde beslutning, at LTC nu lukker ned. Det skyldes bl.a. at KFS vil gå i en anden strategisk retning og de økonomiske udfordringer, vi står overfor i de kommende år.
LTC lukker ned
22. januar 2024

Ikke alle nyheder er lige sjove at skulle overbringe. Ikke alle dage er lige gode.

LTC har i de seneste fire år været udfordret i forhold til rekruttering af elever. I år må vi, for anden gang på fire år, køre et år uden elever. Det betyder også, at vi siden sommerferien har været i en proces, hvor vi har gentænkt og undersøgt, hvordan LTC skal se ud i fremtiden, og ind i det om KFS fortsat skal drive en højskole.

LTC-teamet har i den periode udarbejdet et både spændende og gennemtænkt koncept for, hvordan et fremtidigt LTC kunne se ud. Et koncept, der ville være spændende at føre ud i livet og give vinger. Det arbejde kunne ikke være gjort bedre. Men efter en lang proces, hvor vi har undersøgt, overvejet og kigget på mulighederne i det nye koncept sammenholdt med andre alternativer, der lå foran os, har KFS’ bestyrelse truffet den vanskelige og hårde beslutning, at LTC nu lukkes ned.

KFS er sat i verden for, at KFS’ere må få lov til at ’kende Jesus’ og for at ’gøre Jesus kendt’ blandt studerende. I det arbejde har LTC siden oprettelsen i 1990 spillet en markant og vigtig rolle. Igennem årene har næsten 500 unge KFS’ere fået lov til at vokse som ledere, som kristne og som hele mennesker på LTC – og mange tusinde studerende har mødt evangeliet gennem besøg fra LTC’ere rundt omkring på uddannelsessteder i Danmark.

Vi er fyldt af glæde og tak til Gud for, at han har gjort det arbejde muligt. Tak til alle jer, der har løftet LTC frem i bøn, tjeneste og økonomisk støtte igennem alle disse år!

Og så er vi ikke mindst taknemmelige over for alle dem, der gennem årene har tjent på LTC som lærer, som forstander og med det praktiske som husmor.

Derfor er det heller ikke nogen nem beslutning at lukke LTC. Når bestyrelsen alligevel vælger, at LTC ikke skal fortsætte, skyldes det to forskellige faktorer:

1) Der er behov for, at KFS går i en anden strategisk retning

LTC har altid været en udgift for KFS, selv med et fyldt hold. Derfor har hvert ophold på LTC også været en økonomisk investering, KFS har foretaget i nogle konkrete elever. Det har vi gjort med stor glæde, for vi har også set den store betydning, LTC’ere fik lov til at få for KFS’ere og for KFS’ arbejde med at gøre Jesus kendt, mens de var på LTC. Og ikke mindst, hvordan mange tidligere elever har bragt alt det, de fik med, ind på deres studiesteder og i arbejdet blandt videregående studerende og videre ud i vigtige opgaver rundt omkring i lokale menigheder og i det bredere kristne arbejde i Danmark.

Men vi vurderer, at der er behov for, at vi fremadrettet investerer de penge mere bredt i alle KFS’ere i hele landet – til oplæring, udrustning og evangelisation. Hvordan det konkret skal se ud, vil bestyrelsen i de kommende måneder arbejde videre med.

Hovedlinjen er, at vi vil investere endnu mere i det lokale arbejde og de enkelte KFS’ere. Vi vil udvikle flere gode, relevante ressourcer, KFS’erne kan bruge i deres daglige vandring med Jesus og i deres fællesskaber. Vi vil investere mere i udrustning og støtte til de lokale KFS-ledere. Og vi vil vandre tættere med KFS’erne i deres fællesskaber.

Vi tror på, at det er den rigtige vej at gå for KFS og for KFS’erne for at understøtte det, der altid vil være vores mission og endemål: ’At kende Jesus og gøre Jesus kendt’ blandt studerende.

2) KFS’ økonomi bliver udfordret i de kommende år

KFS ser ind i nogle år, hvor vi bliver udfordret på økonomien. Den generelle stigning i udgifter, som alle dele af vores samfund er påvirket af, medfører, at vi på trods af en vellykket indsats i forhold til at øge medlemstallet og vores gaveindtægter, stadig forventer et markant økonomisk underskud i KFS’ i de kommende år. De penge skal findes, hvis KFS skal være en sund organisation, også mange år fremadrettet.

Skal KFS fortsat drive en højskole, vil udgifterne til driften kun blive øget, bl.a. fordi der er behov for en langt større investering i PR og promovering af et nyt LTC for at nå ud til målgruppen. I de seneste år har vi ikke bare på LTC men i hele KFS mærket, hvordan KFS-generationerne er blevet mindre, mulighederne for unge kristne i deres sabbatsår flere og den daglige støj af reklamer og information, vi skal prøve at nå igennem, er blevet mere markant forøget. De tendenser understreges tydeligt af de seneste års udfordringer med at rekruttere elever til LTC.

Virkeligheden er, at de ekstra midler ville vi skulle tage fra en anden del af KFS’ arbejde, og at andre stillinger i KFS derfor skulle skæres fra. Selv med en massiv investering i PR og promovering, ville vi heller ikke have nogen garanti for, at et nyt LTC ville nå en bæredygtig størrelse indenfor en acceptabel årrække.

På baggrund af dette er KFS’ bestyrelse derfor kommet frem til, at det ansvarlige valg for KFS som organisation er, at vi i stedet investerer strategisk anderledes, så KFS’ økonomi bliver mere bæredygtig, og så vi kan være mere – for alle KFS’ere.

Vi skal fortsat række evangeliet til studerende

Kernen i et LTC-ophold har altid været kombinationen af undervisning og teamperioder, hvor LTC’ere bl.a. er taget ud for at formidle evangeliet på ungdomsuddannelser over hele Danmark. Utallige gymnasieelever har gennem dette fået et møde med evangeliet formidlet af en jævnaldrende LTC’er, de kunne spejle sig i. Et møde, der også er blevet til tro for mange.

Det er et Guds mirakel og en kæmpe gave, at vi med LTC har fået lov til at spille en lille rolle i Guds store frelsesplan i over 30 år. At LTC nu lukker ned, betyder dog ikke, at vi nedprioriterer formidlingen af evangeliet i KFS. Gymnasieelever og studerende har stadig brug for at møde Jesus – også i morgen!

Derfor vil vi også blive ved med at besøge ungdomsuddannelser og holde religionstimer. Vi vil også se på, om vi på nye kreative måder kan nå studerende – gennem events, online ressourcer, diakoni, retræter, lejre og meget mere. Vi glæder os til at se, hvilke muligheder Gud viser os for at gøre hans navn kendt i studieverdenen.

At vi nu investerer i alle KFS’ere giver os også flere muligheder for at udruste og inspirere KFS’ere til at ’gøre Jesus kendt’ i hverdagen. Den vision lever allerede i vores KFS-grupper, der igen og igen overrasker og opmuntrer os med deres frimodighed, glæde over evangeliet og kreative påfund. Det ser vi frem til at kunne understøtte endnu mere i de kommende år.

Målsætningen for KFS vil altid være, at evangeliet skal forkyndes for studerende. Med lukningen af LTC skifter vi værktøj i det arbejde – ikke mål.

Bed med for KFS, for de ansatte og for alle KFS’erne

Beslutningen om, at LTC nu lukkes ned, er en stor, følsom og historisk beslutning for KFS – og alle os, der har et hjerte for dette sted.

Midt i store forandringer, tunge beslutninger og en fremtid, vi ikke kender, er der dog ét sted, vi kan finde tryghed: Hos Gud, der lover, at han vil gå med os. I sjove dage. Og i hårde dage.

Derfor vil vi også runde af med en opfordring til at bede vedholdende for KFS, for alle ansatte og for KFS’erne.

Bed om, at vi må finde hjælp, opmuntring og visdom hos Gud, og at vi altid må holde ham for øje.

---

Vi ved, at mange vil opleve denne beslutning som sørgelig og måske også svær at forstå. Selvom vi tror på, at det her er den rigtige vej at gå for KFS, så vil vi også bare understrege: Det er en utrolig svær beslutning fyldt med følelser, vemod og kærlighed til alt det gode, LTC har været i de mere end 30 år, der er gået siden opstarten i 1990.

Derfor har vi selvfølgelig også fuld forståelse for, at du kan sidde tilbage med ubesvarede spørgsmål efter at have læst ovenstående. I så fald er du meget velkommen til at skrive til KFS’ generalsekretær, Jakob Højlund, på jakob@kfs.dk.