Teksten fra KFS' logo
KFS’ generalforsamling blev en spændende affære
På KFS’ generalforsamling, der igen i år blev afholdt søndag eftermiddag på Påskelejr, blev der plads til samtale om udfordringer, forandringer og glæder i KFS’ arbejde – og et spændende kampvalg om de otte ledige pladser i KFS’ bestyrelse.
KFS’ generalforsamling blev en spændende affære
30. maj 2024

I et år, hvor KFS har stået overfor en række store forandringer, udfordringer og nye tiltag, blev det på den årlige generalforsamling i KFS tydeligt, hvor godt det er med engagerede medlemmer, der både kan udfordre og komme med nye inputs til det daglige arbejde i KFS.

Et år med glæder og hårde beslutninger

I sin formandsberetning kunne KFS’ formand, Per Ladekjær, fortælle om et år i KFS, hvor vi både kunne glæde os over hverdagen, de mange engagerede KFS’ere, store lejre og spændende nye tiltag som f.eks. ’100 dage med Bibelen’.

Men midt i det hele har elevsituationen på LTC også fyldt meget – i KFS og i bestyrelsen. Alle sten blev vendt for at undersøge, hvordan fremtiden kunne se ud for KFS’ højskole, men i januar stod det klart, at det var nødvendigt at lukke LTC. En hård beslutning, der dog også giver nye muligheder.

Økonomien er udfordret i KFS – men det peger i den rigtige retning

Netop prioriteringen af midlerne kunne formand for økonomiudvalget i KFS, Erik Nedergaard Hansen, fortælle mere om i sin beretning om KFS’ økonomi. Selvom 2023 på overfladen ser ud til at have været et balanceret år i KFS, fordi vi kom ud af året med et mindre overskud, så skyldes dette kun, at vi fik en større arv fra en gavmild KFS’er, der kunne dække det underskud på 650.000 kr., der var budgetteret efter, kunne Erik fortælle.

I 2024 år budgetteres der, med generalforsamlingens godkendelse, igen med et større underskud på 200.000 kr. Samtidig er der dog også iværksat en række tiltag, der på sigt skal bringe KFS’ økonomi i balance, heriblandt lukningen af LTC, fortalte Erik.

Det kræver dog, at vi også i de kommende år arbejder målrettet med at øge vores gaveindtægter – en stor opfordring fra Erik til fortsat at støtte KFS’ arbejde.

Med både lukningen af LTC, nye strategier og nye prioriteringer på bordet, var generalforsamlingen også en god anledning til en drøftelse af de mange beslutninger, der for både formand og KFS’ generalsekretær gav anledning til nye tanker og refleksioner ind i deres og KFS-bestyrelsens arbejde, som vi rundede eftermiddagen af med at vælge.

11 kandidater, 8 pladser og en nyvalgt bestyrelse

Med 8 ledige pladser, 11 opstillede kandidater og en overvægt af nye, engagerede KFS’ere, var dette års bestyrelsesvalg en spændende affære. Efter en fintælling af stemmerne var det dog en stor glæde for KFS’ afgående næstformand, Ellen Esmarch, at runde generalforsamlingen af med at præsentere navnene på de otte KFS’ere, der træder ind i bestyrelsen i de kommende to år, samt de to, der er valgt som suppleanter for det kommende år.

De har netop afholdt deres første bestyrelsesmøde, hvor de bl.a. fik mulighed for at konstituere sig.

Den samlede bestyrelse og deres forskellige ansvarsområder kan ses nedenfor.

Bed meget gerne med for deres tjeneste i KFS, og at Gud vil give dem visdom, indsigt og mod til at træffe de rigtige beslutninger.