Teksten fra KFS' logo
Kan vi nedbryde ekkokammeret? 'Perspektiv' gør forsøget
Hvordan skaber vi et rum, hvor samtalen om tro, liv og eksistens får plads på tværs af forskelle og uenigheder? I København har KFS-gruppen for de videregående studerende stablet 'Perspektiv' på benene, der løbende arrangerer seje tro/fag-relaterede oplæg og spændende aftener med fokus på livshistorier. Det fortæller Johannes Winther om her.
Kan vi nedbryde ekkokammeret? 'Perspektiv' gør forsøget
14. juni 2022

Hvad er ‘Perspektiv’?

Perspektiv er et samarbejde mellem KFS og Crossroads KBH, og CBS-Christians, hvor vi er en gruppe kristne studerende fra forskellige campusser og fakulteter i København, der forsøger at arrangere seje tro/fag-relaterede oplæg på universitetet, ofte i frokostpausen med sandwich. I efteråret havde vi f.eks. investoren Lau Svenssen, der er med i podcasten ’Millionærklubben, ude og holde et oplæg om etik, tro og penge. Og i foråret arrangerede vi et oplæg om Nietsches kritik af kristendommen. Derudover laver vi også aftenarrangementer, der relaterer sig mere til livshistorier end frokostarrangementerne.

Hvorfor er Perspektiv vigtigt? Og hvorfor er du involveret?

Perspektiv er vigtigt, fordi arrangementerne kan være en måde for kristne og ikke-kristne studerende til at bryde ud af ekkokammeret og snakke om dybe/svære spørgsmål med studerende, der har en anden baggrund end en selv.Jeg er selv involveret, fordi jeg synes, det er sjovt, spændende og meningsfuldt selv at få og at være med til at give andre studerende muligheden for netop at komme ind på livet af hinanden trods forskelligheder. Jeg tror også, at det gavner både kristne og sekulære, at kristne kan være og er synlige på universiteterne for på den måde også at engagere sig i samfundet.

Hvad har dine oplevelser været med Perspektiv dette semester?

Jeg deltog i arrangementet ”Dialogmøde // Venskab på trods af uenighed i en polariseret tid”, hvor vi havde inviteret Mikael Wandt Laursen (generalsekretær for FrikirkeNet) & Susanne Branner Jespersen (sekretariatschef for LGBT+ Danmark) til en dialog om, hvordan venskaber også kan opstå på trods af uenigheder.Jeg havde en enormt positiv oplevelse af den frugtbare dialog mellem de to nævnte personer – det var særligt værdifuldt at høre om Susannes egen historie og erfaringer med unge indenfor LGBT+ miljøet. Samtalen drejede sig også om, hvordan LGBT+ kan være en ressource i stedet for en konkurrent for kirken. Derudover var det fedt at mærke tilstedeværelsen af mange andre ikke-KFS-kendte deltagere.

Hvad er dit håb for Perspektiv i fremtiden?

Jeg synes, det sjoveste er at snakke sammen i mindre grupper. Det er der, jeg selv oplever, at magien sker. Derfor er jeg spændt på vores snakke-cafeer, hvor selve oplægget kommer til at fylde mindre i arrangementet – det kommer til at fungere som et samtaleoplæg, der blot introducerer et emne, hvorefter der er god tid til en snak over en øller (eller hvad man lige har lyst til). Jeg håber på at snakke-cafeerne kan blive en mulighed for at komme mere i dybden med hinanden