Teksten fra KFS' logo
Stigende udgifter, medlemsrekord og en nyvalgt bestyrelse: KFS’ generalforsamling stod i både glædens og udfordringernes tegn
KFS er en demokratisk medlemsorganisation. I hverdagen lyder det måske tørt og kedeligt, men på den årlige generalforsamling i KFS, som også i år blev afholdt søndag eftermiddag på KFS’ Påskelejr, får det liv og krop. Her mødte en god flok KFS’ere op for at blive klogere på, hvordan det forløbne år har set ud i KFS, lægge retningen for det kommende og udpege KFS’ bestyrelse, som netop har konstitueret sig.
Stigende udgifter, medlemsrekord og en nyvalgt bestyrelse: KFS’ generalforsamling stod i både glædens og udfordringernes tegn
31. maj 2023

Et år med medlemsrekord, et planlagt økonomisk underskud – og en hel masse gode KFS-aktiviteter

Der er sket virkelig mange gode ting i KFS i 2022, kunne KFS’ formand Per Ladekjær fortælle i sin formandsberetning. Efter en årrække præget af corona, er KFS igen oppe i gear. Der blev holdt Påskelejr for første gang i tre år, og rundt omkring i de lokale KFS-grupper er der skruet op for både KFS-møder og et væld af forskellige aktiviteter og events, der alle er med til at lede studerende til Jesus.

Et af de store højdepunkter, der blev fremhævet, er KFS’ medlemstal, som efter en vellykket indsats endte med at slå rekord: 1313 medlemmer under 30 år ved årsskiftet. Den store opbakning vækker glæde i sig selv, med det betyder også, at vi i år modtager op omkring 500.000 kr. mere i støtte fra Dansk Ungdoms Fællesråd.

Penge, der falder på et tørt sted, fortalte Erik Nedergaard Hansen, formand for KFS’ økonomiudvalg, i sin gennemgang af økonomien. KFS gik ud af 2022 med et underskud på driften på cirka 1.4 mio. kr. Et planlagt underskud, der kunne lade sig gøre efter en god periode med overskud i KFS, men det er desværre en udvikling, der også fortsætter ind i det nye år, fortalte Erik, hvor der med generalforsamlingens godkendelse nu budgetteres med et underskud på driften på 650.000 kr.

Det skyldes bl.a., at KFS’ gaveindtægter i de senere år er stagneret, mens udgifterne er steget markant. Derfor var det også en pointe for Erik, at der i de kommende år skal være et stærkt fokus på gaver og givertjeneste i KFS. Det arbejde er allerede i gang og har bl.a. betydet, at der i august sidste år blev ansat en fundraiser i KFS, ligesom det også ses i kampagnen ’100 dage med Bibelen’, der udover at formidle bibelglæde også bruges som et sponsorløb og en opmuntring til at støtte KFS’ arbejde.

En nyvalgt bestyrelse, klar til at tage hånd om udfordringerne

Højdepunktet til en generalforsamling er valget af repræsentanter til bestyrelsen – de 15 personer, der udstikker retningen, KFS skal gå i. Bestyrelsesmedlemmer vælges forskudt for en 2-årig periode, hvilket betyder, at der i år var 8 pladser, der skulle udfyldes. 9 havde valgt at stille op, men selvom det medførte, at der skulle afholdes ’kampvalg’, foregik alt dog i god ro og orden. Som et nyt og friskt pust i bestyrelsen, kunne vi byde velkommen til Elisabeth Rønne Sangild, der studerer psykologi ved Aalborg Universitet.

Lørdag den 13. maj afholdt bestyrelsen deres første møde, hvor de blandt fik mulighed for at konstituere sig. Hvordan rollerne er fordelt, kan du se her:

KFS’ bestyrelse 2023

Per Ladekjær (Formand i bestyrelsen)

Erik Nedergaard Hansen (Formand for ØU)

Ellen Højlund Wibe

Vicky Gaedt Kastbjerg

Rasmus Vævest Nymann Eriksen (menigt medlem af FU)

Elisabeth Rønne Sangild Christensen

Kenneth Kjær Jensen (menigt medlem af ØU)

Rebecca Baltzer Stidsen

Ellen Esmarch Pedersen (næstformand i bestyrelsen)

Anna Dahl Iversen

Maiken Terp Legarth

Kristoffer Roager

Frederik Mukai Hauge

Sarah Morthorst Andersson

Benjamin Birk Christophersen

Suppleant: Anine Madvig Struer