Teksten fra KFS' logo

Generalforsamling i KFS

Generalforsamlingen i KFS 2024 afholdes søndag den 24. marts klokken 15:30-17:00 på Skanderborg-Odder Center for Uddannelse, Højvangens Torv 2, 8660 Skanderborg. Generalforsamlingen afholdes i forbindelse med KFS' Påskelejr 2024.

Er du ikke med på Påskelejr som deltager, vil vi meget gerne byde på en gratis kop kaffe fra klokken 15. Så er der tid til at få hilst på lejrdeltagerne og få udleveret en stemmeseddel.

Du er selvfølgelig også meget velkommen til at blive og deltage i gudstjenestefejringen søndag aften. Der vil være mulighed for at købe billet til aftensmaden og aftenens program, når du ankommer på lejren.

 

Den foreløbige dagsorden for generalforsamlingen ser således ud.

- Valg af dirigent, referent og stemmetællere

- Aflæggelse af formandsberetning til godkendelse

- Fremlæggelse af årsregnskab til godkendelse

- Fremlæggelse af budget til godkendelse

- Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter

- Valg af revisor

- Beslutninger om vedtægtsændringer

- Drøftelse af indkomne forslag

- Eventuelt

 

Fristen for at stille op til KFS' bestyrelse eller indsende forslag, der ønskes behandlet under punkt 8, er nu ovre (senest 4 uger før, hvilket i år var den 25. februar). Der er opstillet 11 kandidater til bestyrelsen, som du kan finde nedenfor.

KFS' bestyrelse kan være på op til 15 medlemmer og vælges for en 2-årig periode. Af bestyrelsens 15 medlemmer er otte pladser på valg i år. Derudover kan der vælges op til to suppleanter til bestyrelsen blandt de opstillede. Suppleanter sidder i en 1-årig periode og har ikke stemmeret til bestyrelsesmøder, men deltager ellers på lige fod med bestyrelsens medlemmer.

Den endelige og detaljerede dagsorden samt alle relevante bilag kan findes nedenfor.

Bemærk, at det kun er medlemmer, som har betalt kontingent for 2024, der har stemmeret på generalforsamling. Er du allerede medlem og tilmeldt en betalingsordning opkræves kontingentet automatisk i starten af marts 2024. Både studerende og andre med interesse for KFS’ arbejde kan blive medlem af KFS

Du kan læse meget mere om, hvilke fordele du og KFS får ud af dit medlemskab under fanen 'bliv medlem' – her er der også mulighed for at tjekke, om du allerede er medlem: kfs.dk/bliv-medlem

Du har mulighed for at give fuldmagt til en anden, hvis du ikke selv kan deltage på generalforsamlingen, men ønsker at stemme alligevel. Du kan downloade fuldmagtsblanketten her, som du efterfølgende skal sende via mail til KFS' økonomikoordinator på thomas@kfs.dk.

Vi glæder os til at se dig

Opstillede kandidater: Opstillede kandidater

Kandidatpræsentation: Kandidatpræsentation

Endelig dagsorden: Endelig dagsorden

Årsrapport 2023: Årsrapport 2023

Regnskab 2023 og budget 2024: Regnskab 2023 og budget 2024